Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 14:56
kontakt
APANET
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00 3,00
-96,7%
140,00
4 566,7%
240,00
71,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -256,00 -254,00
---
-161,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) brutto -251,00 -302,00
---
-162,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -255,00 -319,00
---
-159,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 519,00 273,00
-47,4%
235,00
-13,9%
262,00
11,5%
Kapitał własny 476,00 157,00
-67,0%
-2,00
---
-22,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,05
-67,3%
-0,00
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,10
---
-0,05
---
-0,01
---