Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:30
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 984,00 3 533,00
-11,3%
2 584,00
-26,9%
2 584,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 337,00 265,00
-21,4%
527,00
98,9%
527,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 327,00 269,00
-17,7%
549,00
104,1%
549,00
0,0%
Zysk (strata) netto 327,00 269,00
-17,7%
549,00
104,1%
549,00
0,0%
Amortyzacja 23,00 3,00
-87,0%
5,00
66,7%
5,00
0,0%
Aktywa 7 747,00 8 166,00
5,4%
8 235,00
0,8%
8 235,00
0,0%
Kapitał własny 5 154,00 5 423,00
5,2%
5 972,00
10,1%
5 972,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,34
5,3%
0,37
10,0%
0,37
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-15,0%
0,03
100,0%
0,03
0,0%