Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 19:15
kontakt
JRHOLDING
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 120,00 2 103,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 095,00 900,00
-17,8%
Zysk (strata) brutto 1 466,00 1 807,00
23,3%
Zysk (strata) netto 1 419,00 1 763,00
24,2%
Amortyzacja -82,00 -83,00
---
Aktywa 55 938,00 48 789,00
-12,8%
Kapitał własny 34 220,00 28 367,00
-17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,73
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
25,0%