Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 18:55
kontakt
JRHOLDING
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 31,00
10,7%
47,00
51,6%
43,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -243,00 -282,00
---
-342,00
---
-979,00
---
Zysk (strata) brutto -291,00 -234,00
---
518 098,00
---
-144 749,00
---
Zysk (strata) netto -293,00 -236,00
---
419 592,00
---
-115 969,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 43 236,00 37 078,00
-14,2%
746 328,00
1 912,9%
750 200,00
0,5%
Kapitał własny 32 684,00 33 181,00
1,5%
588 836,00
1 674,6%
564 922,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,85
1,6%
15,10
1 674,1%
14,48
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
10,76
---
-2,97
---