Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 15:06
kontakt
PATFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45,00 -13,00
---
Zysk (strata) brutto -45,00 -13,00
---
Zysk (strata) netto -45,00 -13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 8,00 9,00
12,5%
Kapitał własny -13,00 -25,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---