Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 07:54
kontakt
CENTURION
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 -43,00
---
-43,00
---
-253,00
---
Zysk (strata) brutto -1 067,00 681,00
---
724,00
6,3%
-785,00
---
Zysk (strata) netto -1 067,00 681,00
---
724,00
6,3%
-785,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
2,00
100,0%
2,00
0,0%
Aktywa 5 916,00 6 445,00
8,9%
7 171,00
11,3%
9 551,00
33,2%
Kapitał własny 5 729,00 6 191,00
8,1%
6 743,00
8,9%
6 817,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
7,6%
0,08
8,5%
0,08
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,01
0,0%
-0,01
---