Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 10:28
kontakt
KME
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 685,00 4 199,00
-76,3%
-23 346,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 200,00 -2 959,00
---
-28 684,00
---
Zysk (strata) brutto 8 800,00 -6 413,00
---
-32 852,00
---
Zysk (strata) netto 7 296,00 -7 163,00
---
-27 770,00
---
Amortyzacja 165,00 175,00
6,1%
189,00
8,0%
Aktywa 171 460,00 189 079,00
10,3%
130 408,00
-31,0%
Kapitał własny 53 014,00 55 333,00
4,4%
31 784,00
-42,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,79
4,4%
2,18
-42,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,49
---
-1,90
---