Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:25
kontakt
SPARKVC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -40,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) brutto -19,00 -41,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -41,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 654,00 653,00
-0,2%
658,00
0,8%
Kapitał własny 380,00 339,00
-10,8%
471,00
38,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-25,0%
0,00
66,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---