Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 14:13
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 041,00 2 919,00
-27,8%
3 686,00
26,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 651,00 -60,00
---
1 509,00
---
Zysk (strata) brutto -1 475,00 90,00
---
925,00
927,8%
Zysk (strata) netto -1 334,00 64,00
---
1 440,00
2 150,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 81 757,00 81 948,00
0,2%
84 373,00
3,0%
Kapitał własny 61 434,00 61 499,00
0,1%
63 834,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,36 12,30
-7,9%
12,77
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 0,01
---
0,29
2 115,4%