Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:31
kontakt
FARM51
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 175,00 3 320,00
182,6%
2 823,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 003,00 -979,00
---
-844,00
---
Zysk (strata) brutto -2 010,00 -995,00
---
-1 039,00
---
Zysk (strata) netto -2 010,00 -995,00
---
-1 039,00
---
Amortyzacja 1 316,00 1 338,00
1,7%
1 327,00
-0,8%
Aktywa 14 573,00 13 672,00
-6,2%
11 832,00
-13,5%
Kapitał własny 12 857,00 11 877,00
-7,6%
10 823,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 1,85
-7,6%
1,68
-8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,16
---
-0,16
---