Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 03:04
kontakt
OPTIZENLB
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 324,00 1 120,00
-15,4%
1 013,00
-9,6%
751,00
-25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00 -299,00
---
-73,00
---
198,00
---
Zysk (strata) brutto -102,00 -299,00
---
-75,00
---
-1 302,00
---
Zysk (strata) netto -102,00 -299,00
---
-75,00
---
-1 302,00
---
Amortyzacja 183,00 85,00
-53,6%
80,00
-5,9%
60,00
-25,0%
Aktywa 2 244,00 1 948,00
-13,2%
1 781,00
-8,6%
220,00
-87,6%
Kapitał własny 1 239,00 940,00
-24,1%
985,00
4,8%
-317,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,11
-24,0%
0,12
4,4%
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,01
---
-0,16
---