Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 05:36
kontakt
PLATIGE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 491,00 65 783,00
10,6%
68 882,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 217,00 4 185,00
---
4 042,00
-3,4%
Zysk (strata) brutto -8 331,00 3 249,00
---
3 585,00
10,3%
Zysk (strata) netto -7 582,00 2 719,00
---
2 929,00
7,7%
Amortyzacja 3 647,00 3 814,00
4,6%
3 417,00
-10,4%
Aktywa 42 283,00 41 354,00
-2,2%
46 136,00
11,6%
Kapitał własny 18 456,00 13 048,00
-29,3%
16 925,00
29,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,80 4,15
-28,5%
5,31
28,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,38 0,86
---
0,92
6,4%