Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:00
kontakt
MEDARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -18,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -18,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -18,00
---
Amortyzacja 18,00 18,00
0,0%
Aktywa 1 825,00 1 808,00
-0,9%
Kapitał własny 310,00 292,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---