Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:53
kontakt
MARKA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 536,00 2 304,00
-75,8%
1 149,00
-50,1%
270,00
-76,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 212,00 -15 415,00
---
5 814,00
---
12 752,00
119,3%
Zysk (strata) brutto -7 042,00 -17 426,00
---
-6 209,00
---
-416,00
---
Zysk (strata) netto -6 876,00 -17 883,00
---
-6 243,00
---
-416,00
---
Amortyzacja 133,00 99,00
-25,6%
70,00
-29,3%
43,00
-38,6%
Aktywa 33 301,00 10 544,00
-68,3%
3 998,00
-62,1%
3 140,00
-21,5%
Kapitał własny -1 681,00 -22 170,00
---
-28 414,00
---
-28 829,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,06 -5,50
---
-7,05
---
-7,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,35 -4,44
---
-1,55
---
-0,10
---