Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 22:57
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -25,00 10,00
---
107,00
970,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 372,00 -176,00
---
77,00
---
Zysk (strata) brutto -419,00 -475,00
---
-319,00
---
Zysk (strata) netto -419,00 -475,00
---
-319,00
---
Amortyzacja 4,00 8,00
100,0%
8,00
0,0%
Aktywa 3 140,00 3 103,00
-1,2%
2 982,00
-3,9%
Kapitał własny -28 829,00 -29 304,00
---
-29 623,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,15 -7,27
---
-7,35
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,12
---
-0,08
---