Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 12:39
kontakt
PTWP
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 963,00 73 457,00
31,3%
66 060,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 884,00 7 385,00
156,1%
2 923,00
-60,4%
Zysk (strata) brutto 2 575,00 7 525,00
192,2%
1 777,00
-76,4%
Zysk (strata) netto 1 772,00 6 080,00
243,1%
1 118,00
-81,6%
Amortyzacja 1 919,00 1 855,00
-3,3%
3 033,00
63,5%
Aktywa 23 817,00 32 875,00
38,0%
22 285,00
-32,2%
Kapitał własny 10 699,00 12 734,00
19,0%
12 720,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,60 8,65
31,2%
8,64
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,09 4,13
278,3%
0,76
-81,6%