Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 23:29
kontakt
PTWP
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 332,00 11 155,00
19,5%
16 910,00
51,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 4 051,00
10 287,2%
3 418,00
-15,6%
Zysk (strata) brutto 26,00 3 987,00
15 234,6%
3 425,00
-14,1%
Zysk (strata) netto -247,00 3 562,00
---
3 332,00
-6,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 28 866,00 30 715,00
6,4%
41 167,00
34,0%
Kapitał własny 13 123,00 16 741,00
27,6%
20 073,00
19,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,92 11,37
27,6%
13,64
19,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 2,42
---
2,26
-6,4%