Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 08:25
kontakt
TAXNET
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 855,00 4 327,00
12,2%
5 162,00
19,3%
5 143,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 181,00 151,00
-16,6%
719,00
376,2%
203,00
-71,8%
Zysk (strata) brutto 140,00 125,00
-10,7%
690,00
452,0%
182,00
-73,6%
Zysk (strata) netto 94,00 101,00
7,4%
546,00
440,6%
120,00
-78,0%
Amortyzacja 0,00 155,00
---
185,00
19,4%
290,00
56,8%
Aktywa 6 461,00 6 288,00
-2,7%
7 508,00
19,4%
6 285,00
-16,3%
Kapitał własny 3 483,00 3 631,00
4,2%
4 127,00
13,7%
4 198,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,55
29,2%
1,76
13,7%
1,79
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
34,4%
0,23
441,9%
0,05
-78,1%