Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 23:07
kontakt
TAXNET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 384,00 2 612,00
9,6%
2 531,00
-3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 169,00
---
34,00
-79,9%
Zysk (strata) brutto -140,00 157,00
---
25,00
-84,1%
Zysk (strata) netto -127,00 68,00
---
52,00
-23,5%
Amortyzacja 102,00 184,00
80,4%
106,00
-42,4%
Aktywa 6 560,00 6 388,00
-2,6%
6 285,00
-1,6%
Kapitał własny 4 078,00 4 146,00
1,7%
4 198,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,77
1,7%
1,79
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,03
---
0,02
-24,1%