Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:30
kontakt
ESOTIQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 360,00 45 461,00
4,8%
48 693,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -261,00 3 890,00
---
7 310,00
87,9%
Zysk (strata) brutto -1 675,00 3 306,00
---
6 787,00
105,3%
Zysk (strata) netto -1 573,00 2 916,00
---
6 181,00
112,0%
Amortyzacja 3 395,00 3 534,00
4,1%
3 588,00
1,5%
Aktywa 136 913,00 138 079,00
0,9%
143 515,00
3,9%
Kapitał własny 52 585,00 55 341,00
5,2%
61 272,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,54 24,78
5,2%
27,43
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,70 1,31
---
2,77
111,9%