Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:15
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-10-312021-01-312021-04-302021-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 186,00 3 743,00
-10,6%
7 570,00
102,2%
6 110,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -295,00 105,00
---
1 638,00
1 460,0%
853,00
-47,9%
Zysk (strata) brutto -284,00 50,00
---
1 598,00
3 096,0%
1 375,00
-14,0%
Zysk (strata) netto -232,00 32,00
---
1 264,00
3 850,0%
1 189,00
-5,9%
Amortyzacja 36,00 50,00
38,9%
60,00
20,0%
61,00
1,7%
Aktywa 22 412,00 23 449,00
4,6%
26 438,00
12,7%
26 417,00
-0,1%
Kapitał własny 13 552,00 13 584,00
0,2%
14 672,00
8,0%
15 861,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,24 7,26
0,2%
7,84
8,0%
8,48
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,02
---
0,68
3 876,5%
0,64
-5,9%