Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 07:51
kontakt
HORNIGOLD
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 355,00 5 355,00
0,0%
5 355,00
0,0%
1 579,00
-70,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 463,00 1 463,00
0,0%
1 463,00
0,0%
-1 631,00
---
Zysk (strata) brutto 887,00 887,00
0,0%
887,00
0,0%
5 071,00
471,7%
Zysk (strata) netto 834,00 834,00
0,0%
834,00
0,0%
5 246,00
529,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
34,00
---
Aktywa 35 305,00 35 305,00
0,0%
35 305,00
0,0%
38 235,00
8,3%
Kapitał własny 10 790,00 10 789,00
-0,0%
10 789,00
0,0%
13 181,00
22,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
0,0%
0,08
18,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,03
520,0%