Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:05
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116 995,00 72 028,00
-38,4%
111 829,00
55,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 898,00 -27 675,00
---
7 139,00
---
Zysk (strata) brutto -76 814,00 -33 523,00
---
18 619,00
---
Zysk (strata) netto -72 954,00 -26 204,00
---
16 785,00
---
Amortyzacja 39 308,00 38 897,00
-1,0%
38 203,00
-1,8%
Aktywa 1 861 900,00 1 810 326,00
-2,8%
1 799 373,00
-0,6%
Kapitał własny 600 995,00 574 791,00
-4,4%
591 576,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 207,65 198,60
-4,4%
204,39
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -25,21 -9,05
---
5,80
---