Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:04
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 255,00 1 493,00
-33,8%
1 400,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 136,00 -1 480,00
---
-1 832,00
---
Zysk (strata) brutto 2 311,00 1 275,00
-44,8%
-521,00
---
Zysk (strata) netto 1 847,00 1 033,00
-44,1%
-384,00
---
Amortyzacja 248,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 598,00 18 429,00
-0,9%
15 371,00
-16,6%
Kapitał własny 15 003,00 12 892,00
-14,1%
12 508,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,54 8,20
-14,1%
7,95
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,66
-44,1%
-0,24
---