Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:16
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 711,00 13 117,00
-62,2%
10 988,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 578,00 5 564,00
-64,3%
3 605,00
-35,2%
Zysk (strata) brutto 15 557,00 5 510,00
-64,6%
3 062,00
-44,4%
Zysk (strata) netto 12 485,00 4 311,00
-65,5%
2 383,00
-44,7%
Amortyzacja 0,00 333,00
---
376,00
12,9%
Aktywa 41 271,00 45 512,00
10,3%
47 418,00
4,2%
Kapitał własny 34 659,00 39 638,00
14,4%
25 119,00
-36,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,30
14,4%
1,46
-36,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,25
-65,4%
0,14
-44,6%