Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:13
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 536,00 22 986,00
31,1%
30 318,00
31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 105,00 2 581,00
133,6%
3 526,00
36,6%
Zysk (strata) brutto 691,00 2 269,00
228,4%
3 469,00
52,9%
Zysk (strata) netto 562,00 1 863,00
231,5%
2 928,00
57,2%
Amortyzacja 630,00 850,00
34,9%
938,00
10,4%
Aktywa 75 610,00 86 146,00
13,9%
98 821,00
14,7%
Kapitał własny 32 322,00 34 184,00
5,8%
41 652,00
21,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,68
5,8%
2,05
21,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,09
228,6%
0,14
56,5%