Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:57
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64,00 244,00
281,2%
53,00
-78,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -510,00 182,00
---
184,00
1,1%
Zysk (strata) brutto -810,00 224,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -748,00 224,00
---
0,00
---
Amortyzacja 8,00 7,00
-12,5%
7,00
0,0%
Aktywa 16 381,00 16 474,00
0,6%
16 052,00
-2,6%
Kapitał własny 4 511,00 4 705,00
4,3%
4 705,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,94
4,3%
0,94
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,04
---
0,00
---