Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 21:07
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne skonsolidowane
 2021-01-312021-04-302021-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 879,00 6 295,00
-20,1%
4 406,00
-30,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 573,00 193,00
-66,3%
146,00
-24,4%
Zysk (strata) brutto 575,00 177,00
-69,2%
133,00
-24,9%
Zysk (strata) netto 462,00 140,00
-69,7%
103,00
-26,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 392,00 9 497,00
1,1%
8 477,00
-10,7%
Kapitał własny 5 303,00 5 351,00
0,9%
5 718,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,65 2,68
0,9%
2,86
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,07
-69,7%
0,05
-25,7%