Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:44
kontakt
KORBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 043,00 2 095,00
-48,2%
2 457,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 768,00 170,00
-95,5%
565,00
232,4%
Zysk (strata) brutto 3 713,00 163,00
-95,6%
561,00
244,2%
Zysk (strata) netto 3 570,00 97,00
-97,3%
492,00
407,2%
Amortyzacja 0,00 262,00
---
286,00
9,2%
Aktywa 26 094,00 25 870,00
-0,9%
27 848,00
7,6%
Kapitał własny 15 436,00 15 469,00
0,2%
16 025,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,13 3,13
0,2%
3,25
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,02
-97,2%
0,10
400,0%