Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 12:18
kontakt
ONICO
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 184 625,00 360,00
-100,0%
358,00
-0,6%
37 442,00
10 358,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 368,00 -5 304,00
---
-7 111,00
---
-2 622,00
---
Zysk (strata) brutto -25 844,00 -5 798,00
---
-7 606,00
---
-2 606,00
---
Zysk (strata) netto -27 622,00 -5 798,00
---
-7 426,00
---
-2 606,00
---
Amortyzacja 0,00 -825,00
---
1 052,00
---
709,00
-32,6%
Aktywa 445 020,00 111 540,00
-74,9%
110 587,00
-0,9%
103 273,00
-6,6%
Kapitał własny 8 673,00 -81 944,00
---
-83 001,00
---
-99 722,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,00 -56,67
---
-56,67
---
-68,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -19,10 -4,01
---
-4,01
---
-1,80
---