Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:56
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -56,00 -8,00
---
-133,00
---
Zysk (strata) brutto -152,00 -2,00
---
894,00
---
Zysk (strata) netto -152,00 -2,00
---
894,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 764,00 3 818,00
1,4%
4 554,00
19,3%
Kapitał własny 2 206,00 2 252,00
2,1%
3 098,00
37,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,40
2,1%
0,54
37,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---
0,16
---