Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 17:10
kontakt
CELTIC
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 519,00 9 968,00
-20,4%
9 604,00
-3,7%
9 712,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 415,00 36 241,00
77,5%
10 783,00
-70,2%
20 011,00
85,6%
Zysk (strata) brutto 13 979,00 35 563,00
154,4%
-1 513,00
---
20 280,00
---
Zysk (strata) netto 18 531,00 38 234,00
106,3%
-11 936,00
---
19 930,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 603 220,00 563 637,00
-6,6%
421 557,00
-25,2%
433 364,00
2,8%
Kapitał własny 347 235,00 322 063,00
-7,2%
257 016,00
-20,2%
305 248,00
18,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,82 12,21
38,4%
9,75
-20,2%
11,58
18,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 1,45
207,9%
-0,45
---
0,76
---