Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 13:54
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 504,00 13 775,00
2,0%
14 990,00
8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 779,00 1 201,00
54,2%
1 652,00
37,6%
Zysk (strata) brutto 676,00 1 103,00
63,2%
1 540,00
39,6%
Zysk (strata) netto 578,00 880,00
52,2%
1 258,00
43,0%
Amortyzacja 279,00 284,00
1,8%
264,00
-7,0%
Aktywa 35 731,00 36 033,00
0,8%
37 835,00
5,0%
Kapitał własny 14 983,00 15 863,00
5,9%
15 995,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,97
5,8%
1,99
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,11
51,4%
0,16
43,1%