Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:34
kontakt
AQUAPOZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 105,00 2 288,00
8,7%
2 206,00
-3,6%
3 215,00
45,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 189,00 52,00
-72,5%
137,00
163,5%
481,00
251,1%
Zysk (strata) brutto 195,00 50,00
-74,4%
118,00
136,0%
451,00
282,2%
Zysk (strata) netto 36,00 113,00
213,9%
22,00
-80,5%
336,00
1 427,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 317,00 19 114,00
129,8%
20 158,00
5,5%
21 344,00
5,9%
Kapitał własny 4 719,00 2 881,00
-38,9%
3 057,00
6,1%
3 631,00
18,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,50 3,36
-38,9%
3,56
6,1%
4,23
18,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,13
214,3%
0,03
-80,3%
0,39
1 403,8%