Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 08:37
kontakt
AZTEC
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 883,00 11 217,00
3,1%
16 041,00
43,0%
19 098,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 563,00 131,00
-76,7%
1 510,00
1 052,7%
1 607,00
6,4%
Zysk (strata) brutto 548,00 141,00
-74,3%
1 430,00
914,2%
1 503,00
5,1%
Zysk (strata) netto 418,00 88,00
-78,9%
1 107,00
1 158,0%
1 149,00
3,8%
Amortyzacja 0,00 225,00
---
270,00
20,0%
376,00
39,3%
Aktywa 16 074,00 20 965,00
30,4%
26 481,00
26,3%
30 019,00
13,4%
Kapitał własny 12 888,00 14 374,00
11,5%
15 704,00
9,3%
16 972,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,77 4,21
11,5%
4,60
9,3%
4,97
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,03
-78,7%
0,32
1 146,2%
0,34
4,0%