Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:20
kontakt
APOLLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -22,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto -55 628,00 -25,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -46 847,00 -25,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 594,00 2 620,00
1,0%
2 639,00
0,7%
Kapitał własny 230,00 206,00
-10,4%
178,00
-13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-11,9%
0,04
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -11,93 -0,01
---
-0,01
---