Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:22
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 297,00 3 871,00
-9,9%
2 899,00
-25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27,00 66,00
144,4%
-546,00
---
Zysk (strata) brutto -596,00 -140,00
---
-780,00
---
Zysk (strata) netto -547,00 -149,00
---
-807,00
---
Amortyzacja 399,00 64,00
-84,0%
61,00
-4,7%
Aktywa 29 343,00 29 225,00
-0,4%
16 687,00
-42,9%
Kapitał własny 2 378,00 2 229,00
-6,3%
1 421,00
-36,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,05
-6,3%
1,31
-36,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -0,14
---
-0,74
---