Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 13:44
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 545,00 16 664,00
554,8%
15 175,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -985,00 2 470,00
---
1 927,00
-22,0%
Zysk (strata) brutto -1 126,00 2 467,00
---
1 664,00
-32,5%
Zysk (strata) netto -897,00 2 088,00
---
1 410,00
-32,5%
Amortyzacja 182,00 120,00
-34,1%
267,00
122,5%
Aktywa 43 964,00 48 062,00
9,3%
48 274,00
0,4%
Kapitał własny 24 257,00 26 345,00
8,6%
27 755,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,31
8,4%
0,33
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,02
-32,0%