Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 14:30
kontakt
IBSM
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -217,00 -113,00
---
136,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto -1 177,00 -3 350,00
---
-1 222,00
---
6 392,00
---
Zysk (strata) netto -1 177,00 -3 350,00
---
-1 222,00
---
6 392,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
1,00
---
0,00
---
Aktywa 11 365,00 16 727,00
47,2%
21 488,00
28,5%
5 087,00
-76,3%
Kapitał własny -14 738,00 -18 717,00
---
-12 792,00
---
-28 216,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -42,20 -53,59
---
-36,62
---
-80,78
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,37 -9,59
---
-3,50
---
18,30
---