Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 02:43
kontakt
BETOMAX
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 66 443,00 82 466,00
24,1%
78 640,00
-4,6%
72 620,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 059,00 6 964,00
71,6%
8 397,00
20,6%
5 525,00
-34,2%
Zysk (strata) brutto 3 972,00 6 692,00
68,5%
8 530,00
27,5%
5 992,00
-29,8%
Zysk (strata) netto 3 226,00 5 052,00
56,6%
7 173,00
42,0%
4 725,00
-34,1%
Amortyzacja 1 877,00 2 996,00
59,6%
3 297,00
10,0%
3 485,00
5,7%
Aktywa 55 660,00 60 309,00
8,4%
61 074,00
1,3%
58 828,00
-3,7%
Kapitał własny 40 002,00 44 396,00
11,0%
48 890,00
10,1%
41 449,00
-15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,98 3,31
11,0%
3,65
10,1%
3,09
-15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,38
56,4%
0,54
41,9%
0,35
-34,0%