Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 14:33
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 961,00 11 733,00
-60,8%
17 918,00
52,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 677,00 -808,00
---
1 322,00
---
Zysk (strata) brutto 2 148,00 -842,00
---
1 306,00
---
Zysk (strata) netto 1 688,00 -662,00
---
1 395,00
---
Amortyzacja 216,00 216,00
0,0%
247,00
14,4%
Aktywa 91 321,00 76 391,00
-16,3%
72 170,00
-5,5%
Kapitał własny 18 421,00 17 759,00
-3,6%
19 677,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,22 2,14
-3,6%
2,37
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,08
---
0,17
---