Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 15:13
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 615,00 2 730,00
-51,4%
3 943,00
44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 237,00 -429,00
---
560,00
---
Zysk (strata) brutto 217,00 -437,00
---
542,00
---
Zysk (strata) netto 233,00 -362,00
---
554,00
---
Amortyzacja 317,00 97,00
-69,4%
55,00
-43,3%
Aktywa 10 755,00 10 135,00
-5,8%
11 784,00
16,3%
Kapitał własny 3 422,00 3 060,00
-10,6%
3 614,00
18,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,47
-10,5%
0,56
18,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,06
---
0,08
---