Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 08:02
kontakt
BUMECH
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 62 684,00 66 027,00
5,3%
74 318,00
12,6%
78 622,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25 683,00 -30 708,00
---
-869,00
---
3 493,00
---
Zysk (strata) brutto -33 808,00 -33 923,00
---
-4 418,00
---
-363,00
---
Zysk (strata) netto -36 148,00 -33 561,00
---
-7 661,00
---
1 569,00
---
Amortyzacja 8 999,00 9 870,00
9,7%
10 380,00
5,2%
11 319,00
9,0%
Aktywa 158 728,00 112 514,00
-29,1%
116 377,00
3,4%
111 487,00
-4,2%
Kapitał własny 48 562,00 7 258,00
-85,1%
30 512,00
320,4%
33 526,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,29 0,49
-85,0%
2,11
328,3%
2,32
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,45 -2,27
---
-0,53
---
0,11
---