Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:50
kontakt
BUMECH
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 175,00 48 738,00
-14,8%
44 014,00
-9,7%
39 383,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 199,00 -23 154,00
---
-1 655,00
---
1 707,00
---
Zysk (strata) brutto -43 618,00 -26 163,00
---
-3 111,00
---
-348,00
---
Zysk (strata) netto -40 580,00 -25 442,00
---
-6 008,00
---
1 581,00
---
Amortyzacja 8 509,00 8 179,00
-3,9%
6 686,00
-18,3%
5 852,00
-12,5%
Aktywa 125 242,00 105 775,00
-15,5%
101 002,00
-4,5%
95 980,00
-5,0%
Kapitał własny 42 412,00 11 099,00
-73,8%
37 230,00
235,4%
38 811,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,87 0,75
-73,8%
2,57
241,9%
2,68
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,75 -1,72
---
-0,42
---
0,11
---