Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 19:20
kontakt
BUMECH
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 502,00 37 112,00
1,7%
37 178,00
0,2%
202 706,00
445,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 304,00 1 731,00
---
-7 790,00
---
24 708,00
---
Zysk (strata) brutto -15 495,00 1 244,00
---
-9 827,00
---
21 940,00
---
Zysk (strata) netto -14 842,00 1 187,00
---
-7 508,00
---
21 240,00
---
Amortyzacja 5 730,00 4 810,00
-16,1%
5 812,00
20,8%
14 814,00
154,9%
Aktywa 127 204,00 118 857,00
-6,6%
100 761,00
-15,2%
648 117,00
543,2%
Kapitał własny 31 295,00 29 413,00
-6,0%
22 361,00
-24,0%
54 628,00
144,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,37
11,7%
1,54
-34,8%
3,77
144,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,00 0,10
---
-0,52
---
1,47
---