Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:11
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 129,00 5 367,00
-24,7%
6 572,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 422,00 -32,00
---
3 257,00
---
Zysk (strata) brutto 1 186,00 -97,00
---
3 215,00
---
Zysk (strata) netto 903,00 -161,00
---
3 086,00
---
Amortyzacja 1 262,00 1 346,00
6,7%
1 378,00
2,4%
Aktywa 56 330,00 54 720,00
-2,9%
66 922,00
22,3%
Kapitał własny 27 529,00 27 368,00
-0,6%
27 344,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,87
-0,6%
0,88
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,10
---