Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:26
kontakt
PGSSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 693,00 43 363,00
12,1%
46 520,00
7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 232,00 10 661,00
71,1%
10 157,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto 6 607,00 8 655,00
31,0%
12 564,00
45,2%
Zysk (strata) netto 6 158,00 8 142,00
32,2%
11 977,00
47,1%
Amortyzacja 413,00 408,00
-1,2%
3 286,00
705,4%
Aktywa 65 766,00 83 114,00
26,4%
105 919,00
27,4%
Kapitał własny 58 141,00 66 283,00
14,0%
56 262,00
-15,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,34
14,0%
1,99
-15,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,29
32,1%
0,42
47,2%