Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:51
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 447,00 37 007,00
1,5%
40 901,00
10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 470,00 6 277,00
14,8%
8 082,00
28,8%
Zysk (strata) brutto 4 390,00 6 195,00
41,1%
13 065,00
110,9%
Zysk (strata) netto 3 669,00 5 038,00
37,3%
11 809,00
134,4%
Amortyzacja 6 152,00 5 955,00
-3,2%
6 112,00
2,6%
Aktywa 312 088,00 310 314,00
-0,6%
382 522,00
23,3%
Kapitał własny 136 051,00 141 089,00
3,7%
131 893,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,95 13,43
3,7%
12,56
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,48
37,5%
1,12
134,2%