Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:40
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 186,00 5 692,00
-8,0%
7 578,00
33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 014,00 -236,00
---
346,00
---
Zysk (strata) brutto -1 068,00 -241,00
---
325,00
---
Zysk (strata) netto -1 106,00 -241,00
---
325,00
---
Amortyzacja 226,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 078,00 20 119,00
-4,5%
20 793,00
3,4%
Kapitał własny 13 321,00 13 080,00
-1,8%
13 405,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-1,7%
0,12
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,00
---