Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:20
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 235,00 10 019,00
-29,6%
13 744,00
37,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 191,00 2 117,00
-59,2%
2 407,00
13,7%
Zysk (strata) brutto 5 119,00 2 280,00
-55,5%
2 158,00
-5,4%
Zysk (strata) netto 4 149,00 1 834,00
-55,8%
1 639,00
-10,6%
Amortyzacja 340,00 378,00
11,2%
406,00
7,4%
Aktywa 23 838,00 24 594,00
3,2%
32 500,00
32,1%
Kapitał własny 15 682,00 17 517,00
11,7%
12 421,00
-29,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,26
11,6%
0,18
-29,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-56,5%
0,02
-11,1%